Description

FS22 !Save Multiplayer | Ździechów!

Cześć, wydaje wam mojego save na Ździechowie.
Dwa gospodarstwa na multiplayer, bez maszyn.

Save należy wypakować! Lista modów znajduje się w pliku!

Jeśli ktoś chce to może go edytować i wydać.

Sćieżka do instalacji
Dokumenty/My Games/FarmingSimulator2022/(tu
wypakowywujemy folder savegame5 z pliku savegame5.zip)

Credits

FAONEK

Uploaded by FAONEK