Description

FS19 LUBELSKA DOLINA V3.1

Mapa posiada:
– 5 grywanych gospodarstw
– 76 pól (do kupienia + misje)
– 4 skupy zbóż
– tartak (skup drewna)
– skup buraków i ziemniaków
– skup słomy i siana
– skup wełny
– zwierzęta (krowy, owce, świnie, kury i konie)
– skup bydła i trzody chlewnej
– biogazownia
– sklep z maszynami
– warsztat dla maszyn
– bank
– 1 wielki las
– maszyny na start
– długie wąskie pola
– łąki
– 2 wsie
– Lubelski Klimat oraz Autor! :D

Credits

Rajot GPLAY