Description

FS22 Polska Wiata (PREFAB)

!!!PREFAB!!!

Stara szopa zrobiona na szybko, do użytku na mapach.
Zezwalam na jakiekolwiek edycje, pozwalam również zaprogramować ją i wydać jako placeable, jedynie proszę mnie oznaczyć jako współtwórcę :D

Credits

Kavenix

Uploaded by Kavenix